Vitez

Templar

Igraonica

pics

pics

pics

Igraonica

Igranje 1h košta 100 dinara

Za decu stariju od 7 godina Sony Playstation, Nintendo wii i Playstation portable

 

Potražite Člansku karticu!

 

Rođendan

Meni 1:

300 dinara po detetu

gricke i sokove, 90 minuta

Meni 2:

350 dinara po detetu

gricke, sokove, 7days čokolani, 90 minuta

Meni 3:

400 dinara po detetu

gricke i sokove, pizza, 120 minuta

Pravilnik

Ovde mozete skinuti naš pravilnik.